Shopping Cart

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 088-5008050

  • ไทย
  • English

Checklist สาเหตุอาการ “ผมร่วง” เสี่ยง “ผมบาง”

ผมร่วง เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นเป็นปกติกับทุกเพศทุกวัย หลายคนมักตกใจและเป็นกังวลเมื่อพบว่าตนเองมีผมร่วงเกิดขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วเส้นผมของเราสามารถร่วงได้ถึง 50-100 เส้นต่อวัน แต่ถ้าหากเส้นผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน จะถือว่ามีผมร่วงมากกว่าปกติหรือผมร่วงแบบผิดปกติ ในผู้ชายนั้นจะผมร่วงได้ไม่เกิน 60 เส้นต่อวัน ส่วนในผู้หญิงจะผมร่วงได้ไม่เกิน 100 เส้นต่อวัน จึงจะถือว่าเป็นอาการผมร่วงที่ยังปกติ แต่ถ้าหากมีจำนวนเส้นผมร่วงเยอะกว่าจำนวนนี้ก็จะถือว่าผิดปกติ และหลังจากหลุดร่วงผ่านไป 3 เดือน ก็จะมีผมเส้นใหม่งอกขึ้นที่รูรากผมเดิมที่หลุดร่วงไป ซึ่งผมแต่ละเส้นจะมีอายุ 2-6 ปี อายุจะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ส่วนบุคคลที่เข้ามาเป็นตัวแปร

 

 

อาการของผมร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฮอร์โมน กรรมพันธุ์ และ ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เช่น ความเครียด การยืด ดัด กัด ย้อมสีผม การเจอมลพิษสิ่งแวดล้อม ภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงของคุณแม่หลังคลอด รวมไปจนถึงอาการผมร่วงทีเกิดจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการผมร่วงกับผู้คนมากมายในปัจจุบัน

 

 

โดยจากสาเหตุข้างต้น ฮอร์โมน และ กรรมพันธุ์ จะเป็นตัวแปรที่ทำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลงและหลุดร่วงออกจากรูรากผมได้ง่ายขึ้น ส่วนสาเหตุจากความเครียดและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เป็นตัวแปรทำให้วงจรชีวิตของเส้นผมผิดปกติ เส้นผมมีอายุสั้นลงจึงหลุดร่วงไวกว่าปกติ และเมื่อเส้นผมหลุดร่วงเกินจำนวนที่สามารถร่วงได้ต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้มีบริเวณรูรากผมที่ไม่มีเส้นผมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลทำให้เกิดภาวะ ‘ผมบาง’ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการงอกใหม่อีก 3 เดือน ถึงจะมีเส้นผมเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่รูรากผมเดิมกลบภาพผมบางบนหนังศีรษะได้อีกครั้ง

แม้เราจะทราบระยะเวลาและวงจรของชีวิตเส้นผมแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราการหลุดร่วงและการงอกใหม่ของเส้นผมนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับสภาพผมและสุขภาพผมเฉพาะบุคคล

สนใจผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง คลิกดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ www.dr-mokan.com/shop