Shopping Cart

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 088-5008050

  • ไทย
  • English
Cover-Mokan-2021-RED-03
Cover-Mokan-2021-RED-03
previous arrow
next arrow
“Dr Mokan” ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง-ผมบาง ด้วยสมุนไพรธรรมชาติญี่ปุ่นสกัดเข้มข้น
PlayPlay
“Dr Mokan” สมุนไพรธรรมชาติญี่ปุ่นสกัดเข้มข้น แก้ปัญหาผมร่วง-ผมบาง ครอบคลุมทุกสาเหตุปัญหา
PlayPlay
'คุณสิรินกร' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
PlayPlay
'คุณสิรินกร' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
PlayPlay
'คุณวรรณรัตน์' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
PlayPlay
'คุณอินทัช' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
PlayPlay
previous arrow
next arrow
“Dr Mokan” ตัวช่วยแก้ปัญหาผมร่วง-ผมบาง ด้วยสมุนไพรธรรมชาติญี่ปุ่นสกัดเข้มข้น
“Dr Mokan” สมุนไพรธรรมชาติญี่ปุ่นสกัดเข้มข้น แก้ปัญหาผมร่วง-ผมบาง ครอบคลุมทุกสาเหตุปัญหา
'คุณสิรินกร' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
'คุณสิรินกร' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
'คุณวรรณรัตน์' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
'คุณอินทัช' ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dr Mokan - เวชสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง สาเหตุจากฮอร์โมนและกรรมพันธุ์
previous arrow
next arrow

Authenticity Guarantee

Thumbnail 7
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow
Thumbnail 7
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow

Impressive Experiences

ปฏิบัติการกู้ผมหนา.. รักษาผมร่วง-บาง จากไทรอยด์เป็นพิษ

คุณอนุพันธ์ บุตรเทียน

อายุ: 37 ปี อาชีพ: Graphic Designer

ผลิตภัณฑ์สุดล้ำค่า สู่การฟื้นคืนผมหนา.. จากปัญหา อายุ ฮอร์โมน และกรรมพันธุ์

คุณบัญชา โพธิ์เงิน

อายุ 49 ปี อาชีพ: ผู้จัดการฝ่ายขาย

ปฏิบัติการกู้ผมหนา.. รักษาผมร่วง-บาง จากไทรอยด์เป็นพิษ

คุณอนุพันธ์ บุตรเทียน

อายุ: 37 ปี อาชีพ: Graphic Designer

บอกต่อเคล็ดลับผมสวย..ดกหนา จากอดีตลูกเรือสาวสายการบินชื่อดัง

คุณอัมพร แก้วอัศดร

อายุ 33 , Former Cabin crew

Banner Mokan GN
Banner Mokan RED
Banner Mokan MAKA
previous arrow
next arrow

Red Series สูตรดั้งเดิมกว่า 28 ปี จากญี่ปุ่น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางจากปัจจัย ภายนอกอื่นๆ ความเครียด มลภาวะ สารเคมี

Green Series สูตรสมุนไพรแท้สกัดเข้มข้น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบาง จากพันธุกรรมและฮอร์โมน

Red Series สูตรดั้งเดิมกว่า 28 ปี จากญี่ปุ่น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางจากปัจจัย ภายนอกอื่นๆ ความเครียด มลภาวะ สารเคมี

Green Series สูตรสมุนไพรแท้สกัดเข้มข้น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบาง จากพันธุกรรมและฮอร์โมน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เกี่ยวกับเรา

จากตำนานอันเป็นที่กล่าวขานของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาป KAWAGUCHI ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาป ที่อยู่ล้อมรอบ FUJIYAMA MOUNTAIN หรือภูเขาไฟฟูจิ อันเลื่องชื่อของ ประเทศญี่ปุ่นทางตะวันตกของกรุงโตเกียว ณ ที่แห่งนั้น นานนับร้อยปี…ที่ไม่มีผู้ใดในหมู่บ้าน มีผมบาง หรือ ศีรษะล้านเลย เนื่องด้วยประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอด….ปากต่อปาก….รุ่นต่อรุ่นว่า ให้นำรากของ SOUHAKUHI EKISU ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณริมทะเลสาบมาบดให้ละเอียด แล้วนำไปหมักด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมอันเป็นเทคนิคเฉพาะ แล้วนำ SOUHAKUHI EKISU ที่ได้มาทา บริเวณหนังศีรษะก็จะสามารถป้องกันและแก้ไข…