Shopping Cart

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 088-5008050

  • ไทย
  • English

ทำความเข้าใจวงจรชีวิตเส้นผม “ร่วงได้ ไม่เครียด”

หลายคนอาจวิตกกังวลเมื่อหวีผมหรือสระผมแล้วเห็นกระจุกผมที่พื้น เพราะผมเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนดูดี มีผลต่อบุคลิกภาพ

นอกจากหน้าตาผิวพรรณแล้วรู้หรือไม่ว่า ปกติผมของคนเราร่วงประมาณวันละ 50-100 เส้น และในวันที่สระผมอาจร่วงได้มากถึง 200 เส้น ข้อมูลจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยระบุว่า คนเรามีเส้นผมทั้งศีรษะประมาณ 100,000-150,000 เส้น ซึ่งจะมีขนาดเส้นใหญ่หรือเล็ก ตรงหรือหยิก สีทองหรือสีดำ ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและกรรมพันธุ์ และกว่าผมแต่ละเส้นจะเติบโตต้องผ่านระยะปลูกและงอกเงยตามธรรมชาติถึง 4 ระยะด้วยกัน ดังนี้

ระยะแรก เรียกว่า ระยะเจริญเติบโต (Anagen)
ต่อมรากผมจะสร้างเซลล์ซึ่งทำให้เส้นผมงอกขึ้น ยาวขึ้น ช่วงเวลานี้จะอยู่ระหว่าง 3 – 7 ปี หลังจากนั้นจะเข้าสู่ผมระยะหยุด หรือ คะตาเจน (Catagen) หรือ ระยะหยุดการเจริญเติบโตของเส้นผม หากระยะเจริญเติบโตของเส้นผมอยู่ระยะยาวนานเท่าไหร่ ต่อมรากผมก็จะยังสามารถผลิตเส้นผมได้นานมากขึ้น และผมก็จะยาวและหนาแน่นขึ้นได้ แต่หากระยะดังกล่าวสั้นลง เส้นผมจะเข้าสู่ระยะพักเร็วขึ้นซึ่งจะทำให้ระยะเวลาของการหลุดร่วงของเส้นผมเกิดขึ้นเร็วขึ้น ผมเกิดใหม่ก็จะสั้นและบาง ขาดความแข็งแรง จึงทำให้มีภาวะอาการศีรษะล้านก่อนวัยอันควร

ระยะที่ 2 เรียกว่า ระยะหยุดเจริญเติบโต (Catagen)
ระยะนี้จะกินเวลาไม่นานนัก จะเป็นช่วงสั้น ๆ ที่ปลายของรากผมจะเคลื่อนตัวสู่ชั้นผิวหนัง เส้นผมจะเติบโตช้าลงและค่อย ๆ หยุดที่จะเติบโตไปในที่สุด ในระยะนี้อาจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 1 จากจำนวนเส้นผมทั้งหมดบนหนังศีรษะ โดยในแต่ละเส้นจะมีอายุในช่วงระยะนี้ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ แล้วจึงเข้าสู่ระยะพัก

ระยะที่ 3 เรียกว่า ระยะพัก (Telogen)
ระยะนี้เป็นระยะที่เซลล์รากผมนั้นตายแล้ว เส้นผมในระยะนี้จะเคลื่อนและฝังตัวบริเวณใกล้เคียงกับพื้นผิวหนังเพื่อรอการหลุดร่วง พร้อม ๆ กับกำลังจะมีเส้นผมเกิดใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ระยะเจริญเติบโต ซึ่งจะมาผลักให้เส้นผมที่ตายแล้วได้หลุดร่วงออกไป ในกรณีทั่วไปเส้นผมจะร่วงโดยประมาณ 50 ถึง 100 เส้นต่อวัน โดยเส้นผมบนหนังศีรษะในระยะนี้จะมีจำนวนประมาณ ร้อยละ 10 ถึง 15 โดยเส้นผมในระยะนี้จะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน

ระยะสุดท้าย คือ การกลับสู่ระยะเจริญเติบโต (Early Anagen)
เมื่อเส้นผมของคนเราหลุดร่วงและงอกขึ้นใหม่ตามวงจรชีวิตของเส้นผมเช่นนี้เรื่อยไปทุก ๆ วัน แต่เมื่อสูงวัยมากขึ้น วงจรเส้นผมนี้จะมีระยะเวลากระชับสั้นลงเรื่อย ๆ ตามวัยที่สูงขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ทำให้รากผมนั้นอ่อนแอลง เส้นผมงอกใหม่ก็ขาดความแข็งแรงไม่เหมือนเมื่อครั้งเยาว์วัย ดังนั้น เราจึงต้องบำรุงและดูแลรักษาเส้นผม บำรุงให้ลึกถึงรากผม เพื่อสร้างความแข็งแรงและยืดระยะเวลาช่วงอายุของเส้นผมตามวงจรชีวิตเส้นผมให้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถรักษาสุขภาพที่ดีของเส้นผมไว้ได้นานขึ้น ผมหลุดร่วงช้า ผมก็จะดกดำและหนาแน่นอย่างเป็นธรรมชาติ ลดปัญหาผมแก่ อ่อนแอ หงอก เปราะบาง หลุดร่วงไปตามวัยและสุขภาพของแต่ละคน

ที่มา: https://www.kesahair.com/วงจรชีวิตของเส้นผม/