Shopping Cart

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 088-5008050

  • ไทย
  • English

งานวิจัยและสมุนไพร

จากตำนานสรรพคุณรักษาโรคผมร่วง-ผมบางอันเลื่องชื่อของพืชพื้นเมือง อันเป็นที่กล่าวขานของคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมทะเลสาบ Kawaguchi ในประเทศญี่ปุ่น สู่การค้นคว้าวิจัยประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจากทีมวิจัยของ ศูนย์วิจัย Fuji Sangyo ประเทศญี่ปุ่น (ศูนย์วิจัยสมุนไพรโบราณที่ก่อตั้งมานาน กว่า 30 ปี) ร่วมกับ ผลการทดลองทางการแพทย์ โดย นายแพทย์ Ryuichiro Kuwana (แพทย์ผิวหนังและกรรมการสมาคมเวชศาสตร์การปลูกผมแห่ง ประเทศญี่ปุ่น) โรงพยาบาลกาชาดในประเทศญี่ปุ่น (Japanese Red Cross Kochi Hospital)

งานวิจัยและสมุนไพร

นายแพทย์ Ryuichiro Kuwana (กรรมการสมาคมเวชศาสตร์การปลูกผมแห่งประเทศญี่ปุ่น)

ผู้คิดวิธีรักษาผมร่วงแบบธรรมชาติซึ่งให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติจากวิถีแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท Fuji Sangyo โดยนายแพทย์ Ryuichiro Kuwana ร่วมกับทีมวิจัยทางการแพทย์ได้มีแนวคิดที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ในคอนเซ็ปต์ Medi-Hair Herbal Treatment โดย Medi มาจากคำว่า Medicine, Medical แปลว่า ทางการแพทย์ ซึ่งหากนำมารวมกันนั้นจะได้คอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ที่ผสานเอาศาสตร์แห่งแพทย์แผนปัจจุบันรวมเข้ากับศาสตร์แห่งสมุนไพรของแพทย์แผนโบราณดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยมีผลการวิจัยสรรพคุณของ สมุนไพรในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ Souhakuhi Ekisu ในผลิตภัณฑ์สูตรสีแดง และ Fuji Banjiro ในผลิตภัณฑ์สูตรสีเขียว ดังนี้

การวิจัยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Dr Mokan สูตรสารสกัดจากเปลือกของราก ‘Souhakuhi Ekisu’ [Red Series]

สถานที่วิจัย : โรงพยาบาล Red Cross Kochi ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าร่วมวิจัย : ผู้มีปัญหาผมบาง-หลุดร่วง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย : ชาย 55 ราย / หญิง 13 ราย รวม 68 ราย

ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ : 3-9 เดือน

ปริมานการใช้ (เซรั่มโทนิค) : ครั้งละ 3 ml. วันละ 2 ครั้ง

ผลการวิจัยพบว่า

ยับยั้งผมหลุดร่วงได้ถึง 60% (33/65 รายในเพศชาย)

ยับยั้งผมหลุดร่วงได้ถึง 53% (7/13 รายในเพศหญิง)

จากการทดลองเป็นผลให้ทราบว่า เปลือกของราก Souhakuhi Ekisu มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวงจรการเจริญเติบโตของเส้นผมจริง ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพโดดเด่น ไร้ผลข้างเคียงและการระคายเคือง เมื่อเทียบกับ Minoxidil

การวิจัยประสิทธิภาพของ Dr Mokan สูตรสารสกัดจากใบสมุนไพร ‘Fuji Banjiro’ [Green Series]

สถานที่วิจัย : โรงพยาบาล Kuwana-Hifuka ประเทศญี่ปุ่น

ผู้เข้าร่วมวิจัย : ผู้มีปัญหาผมบาง-หลุดร่วงกรรมพันธุ์ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

จำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย : ชาย 13 ราย / หญิง 3 ราย รวม 16 ราย ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ : 4-10 เดือน

ปริมานการใช้ (เซรั่มโทนิค) : ครั้งละ 3 ml. วันละ 2 ครั้ง

ผลการวิจัยพบว่า

กระตุ้นการเติบโตของเส้นผมได้ถึง 76.9% (10/13 รายในเพศชาย)

กระตุ้นการเติบโตของเส้นผมได้ถึง 100% (3/3 รายในเพศหญิง)

จากการทดลองเป็นผลให้ทราบว่าใบ Fuji Banjiro Leaf Extract สามารถกระตุ้นการเติบโตของเส้นผมได้จริง ยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพโดดเด่น ไร้ผลข้างเคียงและ การระคายเคือง เมื่อเทียบกับ Minoxidil

‘Souhakuhi Ekisu’ หรือ เปลือกของราก Fuji Mulberry ที่เป็นพันธุ์ที่หาได้เฉพาะในเทือกเขาฟูจิ สมุนไพรธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่น มีสรรพคุณช่วยยืดอายุเส้นผมและปรับวงจรชีวิตเส้นผมที่ผิด ปกติให้เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้เส้นผมงอกใหม่เร็วขึ้นและผมร่วงช้าลง จากสรรพคุณของสมุนไพรข้างต้น สอดคล้องกับอาการผมร่วง-ผมบางจากความเครียด คุณแม่หลังคลอด และปัจจัยภายนอก ต่างๆ เช่น การทำเคมีผม ฝุ่นและมลภาวะ รวมไปถึงสารเคมีตกค้างในร่างกาย จึงกลายมาเป็น Dr Mokan ‘Red Series’ ผลิตภัณฑ์สูตรสีแดง ทางออกสำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง-ผมบางจากปัจจัย ดังกล่าว

‘Fuji banjiro’ พันธุ์พืชโบราณที่ถูกค้นพบในป่าลึกทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของ Hair stem cell หรือ เซลล์ที่รากผม โดยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ผมชั้น นอกได้ถึง 132.6% ทำให้ผมเส้นหนาขึ้น กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์รากผมได้ถึง 122.1% ทำให้ผมเส้นยาวขึ้น และช่วยยับยั้ง DHT hormone ที่เซลล์รากผม ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เซลล์รากผม ฝ่อตัว ทำลายส่วนที่ผลิตเส้นผม ทำให้ผมหลุดร่วง ถูกนำมาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จนได้มาเป็น Dr Mokan ‘Green Series’ ผลิตภัณฑ์สูตรสีเขียว ทางออกสำหรับผู้มีปัญหาผมร่วง-ผมบางจาก ฮอร์โมนและพันธุกรรม (กรรมพันธุ์)

ผลิตภัณฑ์

พิสูจน์ความมหัศจรรย์ ลดผมหลุดร่วงได้จริง กับ ‘Dr Mokan’ เวชสำอางด้านเส้นผมอันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังและเภสัชกรญี่ปุ่นแนะนำให้ใช้ พิสูจน์เห็นผลการใช้จริงโดยผลวิจัยสรรพคุณสมุนไพร จาก รพ. Red Cross Kochi (ทีมวิจัยของ Fuji Sangyo) และ นายแพทย์ Ryuichiro Kuwana (กรรมการสมาคมเวชศาสตร์การปลูกผมแห่งประเทศญี่ปุ่น) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในญี่ปุ่น มายาวนานกว่า 26 ปี Dr Mokan มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ แชมพู, ครีมนวดผม, เซรั่มโทนิค และเซรั่มอาหารบำรุงรากผม ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งตามชุดผลิตภัณฑ์ดังนี้

Red Series : ผลิตภัณฑ์สูตรสีแดง

Medi-Hair Treatment Hair Shampoo with Fuji Mulberry Root extract

Medi-Hair Treatment Hair Tonic with Fuji Mulberry Root extract 100 ml

Green Series : ผลิตภัณฑ์สูตรสีเขียว

Medi-Hair Treatment Hair Shampoo with Fuji Banjiro Leaf extract

Medi-Hair Treatment Hair Tonic with Fuji Banjiro Leaf extract 100ml

Additional products : ผลิตภัณฑ์เสริม

Hair Nutritive Treatment with Peruvian Maca Extract

Medi-Hair Treatment With Fuji Banjiro Leaf Extract Hair Conditioner